Under hösten 2019 har Hype producerat bilder till Text & Arts sociala kanaler som använts till Black Friday-kampanj samt julkampanj.

Projektgrupp: Ebba Schoultz, Mi Caap, Felicia Castro och Lovisa Svensson.