Under hösten 2018 hade Hype i uppdrag att uppdatera den grafiska profilen, designa katalogen och ta fram marknadsföringsmaterial inför Nextstep Career Fair samt Nextstep Banquet.

Projektgrupp: Ebba Schoultz, Clara Ericsson, Kajsa Wede, Lovisa Svensson, Ida Sandeberg, Emelie Edberg, Yimo Liu.