Hemsida, katalog och grafisk profil.

Hype fick i uppdrag att ta fram en grafisk profil, hemsida och katalog till den årliga arbetsmarknadsmässan Nextstep.

Projektgrupp: Clara Beckman, Nora Berglund, Lydia Hallén, Eddie Junblom, Mathilda Lindh & Frida Setterberg