Under hösten 2017 har Hype arbetat tillsammans med det nystartade eventföretaget Got Plans. Medlemmarna i projektgruppen har tillsammans tagit fram en grafisk profil samt skrivit texter till Got Plans hemsida och på så sätt hjälpt till att sätta tonen för företaget.

Projektgrupp: Josefin Hagvall, Emma Rådhall, Henriette Eisfeld, Ellen Haglund & Oskar Lydén.