Under hösten 2019 samarbetade Hype med Angelika Hallberg och hennes företag Gekas NPF Konsulting som jobbar med att utbilda om adhd samt add. Hype fick i uppgift att ta fram en broschyr, hemsida, PowerPoint, visitkort samt innehåll och strategi till sociala medier.

Projektgrupp: Rebecca Löwy, Amanda Bäck Shortt, Annie Fransson och Emma Wallskog.