Hype har i samarbete med BlueCall tagit fram en social media strategy under hösten 2017. Hype har utvecklat innehåll löpande för BlueCalls Instagram i form av kampanjer och samarbeten med influencers.

Projektgrupp: Rebecka Welander, Sofia Lennermo, Karin Johansson och Gerui Ma.