Under våren 2019 har Hype fortsatt sitt samarbete med klockföretaget Avery Milton, där vi har skapat material till deras nylanserade blogg samt arbetat med kampanjen #imanavery. Via foto och text ska kampanjen visa hur en Avery är; vilket är en person som vågar gå sin egen väg, har driv och en story att berätta. Kampanjen kommer att publiceras i augusti på Avery Miltons instagramkonto.

Projektgrupp: Alexandra Gjörde, Lovisa Svensson, Anna Olsson, Amanda Bäck Shortt och Samuel Blomberg.